Wij onderzoeken de intelligentie met behulp van de hoogst aangeschreven wetenschappelijke testen. Wij kunnen onze intelligentietesten afnemen bij kinderen vanaf 4 jaar tot ver in de volwassenheid. 

Wij nemen verschillende intelligentietests af. Welke test afgenomen wordt, hangt af van de leeftijd. Voor kinderen tussen de 6 en 12,5 jaar is het belangrijk dat er goed gekozen worden tussen 2 opties: De WISC V of de RAKIT 2. Deze intelligentietests zijn beide goede intelligentietesten, maar ze hebben wel een groot verschil in de manier van het aanbieden van de opgaven. De WISC V is erg verbaal ingesteld terwijl de RAKIT 2 de opdrachten juist visueel aanbiedt. Het is erg belangrijk de juiste intelligentietest te kiezen, zodat echt getest kan worden wat een kind allemaal wel en niet kan. Als de verkeerde test wordt ingezet, kan het zijn dat een kind laag scoort doordat er een groot verschil is tussen de leervoorkeur van het kind en de manier waarop de intelligentietest de opgaven aanbiedt. 

 • Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL)
  Dit is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar.    

  De WISC V is de meeste gebruikte en meest bekende intelligentietest voor kinderen in Nederland. De WISC bestaat uit 13 subtests die de verschillende deelvaardigheden van de intelligentie in kaart brengen. De WISC V is een verbaal ingestelde intelligentietest. Dat betekent dat opdrachten verbaal en auditief aangeboden worden en ook veelal een verbale respons vragen. Kinderen die verbaal sterk zijn, een grote woordenschat hebben en deze makkelijk kunnen toepassen, kunnen met de opdrachten van de WISC V goed uit de voeten zonder dat de manier van vraagstelling een belemmering voor de score vormt.
  ***
 • Rakit - 2
  Dit is een intelligentietest voor kinderen van 4 jaar tot en met 12,5 jaar.
  De RAKIT 2 is een in Nederland ontwikkelde intelligentietest en is nog relatief nieuw, waardoor deze met zeer actuele opgaven en normgroepen werkt. De RAKIT 2 is als intelligentietest erg goed beoordeeld en vooral de voorspellende waarde voor daadwerkelijke schoolprestaties is op deze test beter beoordeeld dan bij elke andere intelligentietest voor deze leeftijdsgroep. De RAKIT 2 bestaat uit 12 verschillende subtests die de verschillende deelvaardigheden van de intelligentie in kaart brengen. De RAKIT 2 is een visueel ingesteld intelligentietest die de opdrachten voornamelijk visueel aanbiedt en waarbij ook ruimte gegeven wordt voor een visueel denkproces. Daardoor is deze intelligentietest zeker voor kinderen die veel in beelden denken erg geschikt.

  ***
 • Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV-NL)
  Dit is een intelligentietest voor jongeren en (jong-)volwassenen tussen de 16 en 84 jaar. 
   
  Deze intelligentietest is de meest betrouwbare intelligentietest voor jongeren vanaf 16 jaar, maar ook voor volwassenen! Deze test bestaat uit 15 verschillende subtests die de verschillende deelgebieden van de intelligentie in kaart brengen. Deze test geeft veel inzicht in het eigen intelligentiepatroon en de sterktes en zwaktes hierbinnen, wat veel informatie geeft over toekomstige studie- en werkkeuzes.  Ook volwassenen komen deze test regelmatig bij ons maken!