Kosten

Wij bieden 2 verschillende pakketten aan. Enerzijds een pakket waarin vastgesteld wordt wat de intelligentie is. Anderzijds een pakket waarin vastgesteld wordt wat de intelligentie is en waarin ook gekeken wordt of er sprake is van mogelijke hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid betreft namelijk meer dan enkel een hoge intelligentie, hiervoor wordt ook gekeken naar andere indicatoren binnen het denken en handelen zoals creatief denkvermogen, werkhouding en motivatie.

Pakket 1: Onderzoek naar de intelligentie
De kosten voor dit pakket bedragen 495 euro.

Dit is een vast bedrag voor het gehele traject:
*     Intake (telefonisch of op de praktijk)
*     Kennismaking 
*     Afname van de intelligentietest WISC V / RAKIT-2 / WAIS IV in 1 of 2 dagdelen
*     Scoren en analyseren van de resultaten
*     Verslaglegging
*     Adviesgesprek en overdracht van papieren en digitale versie van het rapport
*     Eventueel telefonisch contact met school
*     Blijvende contactmogelijkheid voor vragen en advies in de toekomst


Pakket 2: Onderzoek naar de intelligentie & hoogbegaafdheid

De kosten voor dit pakket bedragen 595 euro.

Dit is een vast bedrag voor het gehele traject:
*     Intake (telefonisch of op de praktijk)
*     Kennismaking 
*     Afname van de intelligentietest WISC V / RAKIT-2 / WAIS IV in 1 of 2 dagdelen
*     Afname van overige testen gericht op bepalen creatief denkvermogen, werkhouding en motivatie
*     Scoren en analyseren van de resultaten
*     Verslaglegging
*     Adviesgesprek en overdracht van papieren en digitale versie van het rapport
*     Eventueel telefonisch contact met school
*     Blijvende contactmogelijkheid voor vragen en advies in de toekomst

 

Voor beide pakketten geldt:
Wij werken altijd met een uitgebreide afname en bieden bewust geen korte trajecten aan waarbij in korte tijd enkel een totaal iq-cijfer vastgesteld wordt. Dit omdat dit geen recht doet aan de daadwerkelijke capaciteiten en mogelijkheden van kinderen en jongeren en we enkel grondig en gedegen testen af willen geven waar kinderen, jongeren en hun ouders en eventueel leerkrachten ook daadwerkelijk mee vooruit kunnen. 

                           rakit 2 breda