Er zijn verschillende redenen om een intelligentietest af te laten nemen.                     
                            Hoogbegaafd, leerachterstand, onderprestatie CITO/NIO

Hoogbegaafd? Misschien heb je het vermoeden dat je kind hoogbegaafd is, bijvoorbeeld doordat je het idee hebt dat je zoon of dochter veel meer kan dan het nu laat zien.

Leerachterstand? Of misschien twijfel je juist of je kind mogelijk kampt met een leerachterstand, bijvoorbeeld doordat je het gevoel hebt dat je kind op school steeds op de tenen loopt.

In beide gevallen kan dit zowel op schools leergebied als op sociaal-emotioneel gebied voor flinke problemen zorgen!

Meningsverschil met school? Dan is het fijn om een objectieve partij mee te laten meedenken over het daadwerkelijke niveau van je zoon of dochter. Bijvoorbeeld wanneer ze je kind steeds erg laag inschatten of wanneer je kind tegen jullie verwachting in laag scoort op een CITO/NIO-test.   

Een intelligentietest laten afnemen is dan de aangewezen stap om antwoord te geven op één van deze vragen. Een intelligentietest test veel breder dan enkel de schoolse cognitieve vaardigheden. Op school wordt hoofdzakelijk een beroep gedaan op capaciteiten omtrent lezen en rekenen. Bij een iqtest wordt het gehele plaatje van de cognitieve capaciteiten in kaart gebracht. Er wordt onder andere gekeken naar verbale vaardigheden, naar analytische vaardigheden, naar ruimtelijk inzicht, naar het flexibel en creatief denken, naar het werktempo en naar de geheugencapaciteit. Daarnaast kijken wij ook nog specifiek naar de manier van werken en naar aspecten van het gedrag, zoals faalangst, doorzettingsvermogen en motivatie. Daardoor geeft een intelligentietest een veel breder beeld van de verschillende capaciteiten van een kind en ook van de mogelijkheden die het nog heeft: wat zorgt ervoor dat dit kind tot leren kan komen en wat zijn de oorzaken dat het op dit moment niet tot leren komt? Daarmee kunnen wij goede en inhoudelijke adviezen geven aan zowel ouders als leerkrachten.